Ortocromático se refiere a todo espectro de luz que está desprovisto de luz roja